Jak mówił jeden z naszych autorytetów naukowych Glenn Doman – parafrazując jego słowa – Twoje dziecko uczy się od urodzenia, to edukacja zaczyna się dopiero w wieku 6 lat.

Dziecko uczy się mówić w momencie, kiedy słyszy mówiącą do niego mamę. Podobnie jest z rozwijaniem zdolności czytania. Pierwsze miesiące to dla dziecka okres intensywnego rozwoju. W tym czasie rodzic może wspierać umiejętność widzenia przez pokazywanie kontrastowych kształtów i plansz. W ten sposób dziecko ma ułatwione zadanie, bo może wyraźniej zobaczyć, co rodzic pokazuje. I to jest właśnie moment, który uważamy za optymalny do rozpoczęcia nauki czytania. Precyzyjniej mówiąc – przygotowujemy dziecko do nauki czytania poprzez stymulację wzroku. Czytanie jest funkcją mózgu i potrzebny jest narząd wzroku. Dziecko po urodzeniu widzi rozmyte obrazy i dlatego warto pokazywać mu kontrastowe przedmioty i ilustracje w kolorach czarnym, białym i czerwonym.

Kilkumiesięczne dziecko jest już zwykle gotowe do rozpoczęcia nauki czytania. Dlaczego jest to najlepszy moment? Dziecko będzie zainteresowane wszystkim, co mu pokażemy. nie ma jeszcze swoich preferencji, każde słowo, którego znaczenie zilustujemy np. przez przedmiot czy ruch – będzie dla niego ciekawe.

Poza tym, dziecku łatwiej jest zacząć czytać niż mówić. Dlaczego tak jest? To, co dziecko słyszy za każdym razem brzmi tak naprawdę nieco inaczej. Natomiast, bez względu na to, czy mama wymawia słowo głośno i wyraźnie, czy nie, pokazywany przez nią zapis tego słowa zawsze wygląda tak samo.Na pierwszym etapie nauki czytania globalnego musi być jednak spełniony jeden podstawowy warunek, mianowicie czcionka nie może być mniejsza niż 8 cm. W przeciwnym razie, dziecko może mieć kłopot z rozróżnieniem kształtów i tym samym zapamiętywaniem wyrazów.

Wzięliśmy to pod uwagę opracowując elektroniczną wersję kursu „Czytanie globalne z Olo i Mimi”. W programie tym rodzic ma wpływ nie tylko na wielkość czcionki, ale również może samodzielnie dodawać nowe słowa. Materiały są przygotowane dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Górna granica wieku uczenia metodą globalnego czytania to 7-9 lat dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Click here to add your own text