Czym jest czytanie globalne?

Być może poszukując jako rodzic nowej i skutecznej metody nauki czytania swojego dziecka, nie zetknąłeś się jeszcze z terminem czytanie globalne. Jeżeli nie miałeś okazji, to bardzo chętnie podzielimy się z Tobą naszym rozumieniem tej metody, które powstało w oparciu o doświadczenia z pracy z własnym dzieckiem.

Czytanie globalne, czy inaczej całościowe, to czytanie będące przeciwieństwem metody polegającej na składaniu wyrazów z liter i sylab. Uczymy więc dziecko całych wyrazów analogicznie do nauczania mowy, kiedy to dziecko uczy się wyrażać swoje myśli werbalnie najpierw zapamiętując całe wyrazy.

Etapy nauczania poprzez czytanie globalne są następujące:

  • na początku pokazujemy całe wyrazy;
  • potem wyrażenia dwuwyrazowe np.: „Śmieszna małpka”;
  • następnie wprowadzamy pokazywanie prostych zdań składających się z 2-3 wyrazów np.: „Mama śpiewa” albo „Babcia gotuje zupę”;
  • później wprowadzamy zdania rozbudowane, gdzie występują przymiotniki, np.: „Gruba mama gotuje smaczną zupę”.

Uwaga! W metodzie czytania globalnego alfabet pojawia się na końcu, jako element potrzebny nie do nauki czytania, ale pisania.

Prosty przykład, dlaczego alfabet na samym początku nie daje właściwego wsparcia podczas nauki czytania:

Wystarczy sobie wyobrazić, że gdyby dziecko chciało czytać dokładnie tak, jak uczy się je przy pomocy alfabetu, to proste zdanie: „Ciufcia jedzie szybko”, brzmiałoby jako abstrakcyjny ciąg samogłosek i spółgłosek: „Ce-i-u-ef-ce-i-a jot-e-de-zet-i-e szy-igrek-be-ka-o”.

Wniosek? Dziecku łatwiej uczyć się czytać, jeżeli poznaje całe wyrazy.

Jest to najbardziej naturalny sposób, który można porównać do tego, w jaki rodzic uczy dziecko mowy, nie literując wyrazów, lecz wyraźnie je wymawiając i powtarzając.

Tak właśnie działa czytanie globalne w oparciu o materiały Szkoły Talentów. Najpierw dziecko poznaje wyrazy, a później łączy je w wyrażenia i zdania, by na końcu przeczytać książeczkę.